בעלי תפקידים בחברה

יו"ר ומנכ"ל

אורן מור

סמנכ"ל ויועמ"ש

עו"ד – קפלניקוב משה

מנהל שיווק ופרויקטים

קטן יוסי