פינוי בינוי

חברת אייקום יזמות ובניה בע"מ יוזמת, מתכננת ומנהלת פרויקטים רבים של פינוי-בינוי ברחבי הארץ. האסטרטגיה והחזון שהחברה מביאה לתחום הינו חדשנות אורבאנית בשילוב של יכולות ניהול, הקפדה על איכות השירות והביצוע, אמינות ועמידה בלוחות זמנים.

אייקום רואה בפרויקטים של התחדשות עירונית בכלל ופינוי-בינוי בפרט, הזדמנות לשיפור איכות חייהם של אנשים רבים (בדרך כלל מדובר באנשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך) המתגוררים בבניינים ישנים מוזנחים, באמצעות העברתם לדירה חדשה וגדולה יותר הכוללת גם מרפסת, ממ"ד וחניה.

 

מה זה פינוי בינוי?

במתחם לפינוי בינוי מפנים את בניני המגורים הישנים אשר אינם עומדים בתקן של רעידות אדמה, הורסים אותם, ובמקומם מקימים מבנים חדשים, מתוכננים טוב יותר, בטיחותיים יותר, תוך שדרוג המרחב הציבורי ומתן פתרונות מקיפים לבעיות תנועה וחניה.

פינוי בינוי הוכרז לראשונה כמדיניות רשמית של משרד הבינוי והשיכון בשנת 1998, והינו אחד הכלים המרכזיים להנעת תהליך של התחדשות עירונית אשר מטרתה לשפר את מראה הערים השונות ולאפשר לאוכלוסיות ותיקות לשפר את תנאי מגוריהן, תוך שיפור וחיזוק מרקמים ישנים בעיר, יצירת מגוון איכותי של משאבים והזדמנויות בתחומי הדיור, השירותים והתעסוקה, קיום שירותים רבים במרחק הליכה, אפשרות לפיתוח מערכת תחבורה ציבורית נגישה ותכופה, שמירה על ערכי טבע וצמצום הפגיעה בשטחים פתוחים ועוד.

 

יתרונות פינוי- בינוי:

דיירים המשתתפים בפרויקט לפינוי בינוי יכולים ליהנות מיתרונות רבים, ללא כל הוצאה כספית:

• מגורים בדירה חדשה וגדולה יותר.

• בניין חדש העומד בתקנים נגד רעידות אדמה.

• הסדרת מקומות חניה ומחסנים.

• שכונת מגורים בעלות תשתיות משופרות.

• העלאת ערך הנכס.

 

התמורה לבעלי הזכויות המפונים:

התמורה הסופית לבעלי הזכויות במתחם המיועד לפינוי בינוי תקבע בינם לבין היזם. עקרונית, התמורה כוללת את הסעיפים כלהלן:  
• דירה חדשה תמורת הדירה הישנה (הדירה החדשה תכלול ממ"ד, מרפסת וחניה).

• מימון שכירות לדירה חילופית למשך תקופת הבניה.
• מימון עלויות המעבר אל הדירה הזמנית ולדירה החדשה.

• מימון עו"ד לבעלי הזכויות במתחם.
• ערבות בגובה הדירה החדשה, עד לקבלת מפתח לדירה החדשה.
התמורה משתנה מפרויקט לפרויקט והיא כפופה למגבלות תכנוניות, משפטיות ולכדאיות הכלכלית של יזם הפרויקט.

 

מהו בינוי-פינוי?

מתחם המיועד לפרויקט מסוג בינוי-פינוי, הינו מתחם אשר דייריו יישארו לגור בדירותיהם ובמקביל היזם יבנה בניינים חדשים במתחם עצמו, על קרקע בבעלות פרטית שלו ו/או קרקע שהרשות המקומית ו/או מינהל מקרקעי ישראל הקצו, ובסיום הבניה הדיירים יועברו לבניינים החדשים ויתאכלסו בדירותיהם החדשות, ללא טלטלות מיותרות.

לאחר מכן, הבניינים הישנים בהם התגוררו הדיירים ייהרסו ותחתיהם יבנו בניינים חדשים.

יצוין, כי פרויקט מסוג בינוי-פינוי יכול להתקיים רק במידה שקיימת קרקע זמינה עליה ניתן לבנות בניינים, כך שאין צורך בפינוי והריסת הבניינים הקיימים.

 

תהליכי עבודה

פינוי-בינוי הינו תהליך מורכב וארוך הדורש שיתוף פעולה בין מספר רב של גורמים (יזם, דיירים, מח' ההנדסה בעירייה, ועדה מקומית, ועדה מחוזית ומשרד הבינוי והשיכון), אשר נועד לקדם התחדשות עירונית במתחמים גדולים (מעל 24 יח"ד) הכוללים בניני מגורים ישנים ומוזנחים הבנויים על מגרשים בעלי פוטנציאל גבוה.

תהליך איתור פרויקטים בחברה:

 • איתור מתחם לפינוי בינוי
 • בדיקת התכנות תכנונית וכדאיות כלכלית
 • פניה לדיירים לקבלת הסכמה עקרונית לביצוע הפרויקט באמצעות החברה
 • החתמת הדיירים על גבי יפויי כוח תכנוני ובלעדיות (מותנה בזמן)
 • הכנת תכנון אדריכלי ראשוני (על ידי אדריכל ערים)
 • לאחר חתימת 80% מבעלי הזכויות- פניה למח' הנדסה בעירייה בבקשה לקבלת הנחיות לקידום ותכנון תוכנית לפינוי- בינוי 
 • הצגת תכנית ראשונית והדמיות לדיירים
 • חתימה על הסכם ביצוע – כולל נספחים, ערבויות ומפרט טכני
 • הכנת תכנית סופית
 • הגשת התכנית לוועדה מקומית – קבלת אישור והמלצה לוועדה המחוזית
 • הגשת בקשה להכרזה על הפרויקט כמתחם פינוי-בינוי בליווי התכנית למשרד הבינוי והשיכון
 • הגשת התכנית לוועדה המחוזית – קבלת אישור התכנית
 • אישור התכנית החדשה למתחם
 • הגשת בקשה להיתר בניה מכוח התכנית לוועדה המקומית – קבלת היתר בניה והיתר הריסה
 • בעסקת בינוי פינוי- 30-60 ימים מקבלת היתר הבניה – התחלת בניית בניינים ראשונים והעברת הדיירים לדירה חדשה
 • העברת הדיירים מהדירה הישנה לדירה החדשה, על חשבון החברה