תמ"א 38

אייקום יזמות ובנייה בע"מ הקימה את חברת הבת , "אייקום תמ"א 38" במטרה לאגד בתוכה את כל הפרויקטים של תמ"א 38.

החברה מתמחה בישום תוכניות תמ"א 38 , הריסה ובנייה מחדש או לחלופין חיזוק והתאמה של מבנים ישנים, לתקנים ולסטנדרטים חדשים, עמידה בפני רעידות אדמה, בניית ממ"דים למען בטחון הדיירים, הרחבת דירות ושיפור חזות הבניין.

החברה עוסקת בתמ"א 38 משלב היזום וחתימת חוזה עם הדיירים ועד שלב מסירת המפתח לדירות המשופצות וכל זאת ללא השתתפות כל שהיא בתשלום על ידי הדיירים !

יישום תמ"א 38 משפרת איכות חיים ומעלה את ערך הדירות ! !

 

מה זה תמ"א 38?

בשנת 1975 נכנס לתוקפו ת"י 413- תקן ישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה.

לפי הערכות, מרבית המבנים שנבנו בישראל עד שנת 1980 אינם עומדים בדרישות התקן הנ"ל.

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) אושרה על ידי ממשלת ישראל בתאריך 14.4.2005, זאת במטרה לאפשר קבלת היתר בניה לחיזוק המבנה ללא צורך בהכנת תכנית מפורטת למגרש, ובאמצעות כך לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלותם. התמריץ העיקרי אשר נובע מתמ"א 38 הוא הענקת זכויות בניה (לצורך מימון העלויות הגבוהות הנובעות מחיזוק הבניין בהתאם לתקן).

אייקום יזמות ובניה בע"מ מתמחה ביישום וביצוע פרויקטים של תמ"א 38, הן בחלופה של הריסת הבניין הקיים ובנית בניין חדש תחתיו והן בחלופה של חיזוק הבניין הישן והתאמתו לתקנים ולסטנדרטים החדשים, עמידה בפני רעידות אדמה, בנית ממ"ד בכל דירה קיימת, הרחבת הדירות, שיפוץ ושיפור חזות הבניין ועוד.

בכל פרויקט, מלווה החברה את הדיירים לכל אורך הדרך, החל משלב היזום והתכנון הראשוני ועד סופו- שלב מסירת הדירות החדשות/משופצות לדיירים, זאת ללא כל עלות או השתתפות בתשלום מצידם!

 

תהליך העבודה

  • בדיקת המצב התכנוני ובדיקת כדאיות כלכלית.
  • בחינת אלטרנטיבות לביצוע הפרויקט.
  • הכנת הצעה לביצוע תמ”א 38, לרבות תכנון, מפרט טכני, תכניות ביצוע ולוחות זמנים.
  • נציגות לדיירי הבניין ובחירת עו”ד לייצוג הדיירים (ללא כל עלות מצד הדיירים) ללווי התהליך מתחילתו ועד סופו.
  • תכנון אדריכלי רעיוני וראשוני.
  • הסכם התקשרות בין החברה לדיירים.
  • תכנון סופי והגשתו לוועדות המתאימות וכן קידום הפרויקט ברשויות השונות עד לקבלת היתר בניה.
  • קבלת היתר הבניה, הודעה לדיירי הבניין כי העבודה תחל בתוך כ- 3 חודשים.
  • הבניה- שלב הביצוע מתחיל מיד עם קבלת היתרי הבניה, בהתאם ללוחות הזמנים המוסכמים.